Tylko 6 dni do zmiany studium zagospodrowania

Do 19 sierpnia mieszkańcy Krakowa mogą zgłaszać uwagi do planu studium zagospodarowania. Jest to ogólny dokument dla całego miasta, wyznaczający ramy dla takich spraw, jak maksymalna wysokość budynków, zachowanie ogródków działkowych, miejsce pod przyszłe drogi, etc. Na podstawie ogólnego dokumentu, wyznaczane są szczegółowe plany zagospodarowania. Zdecydowanie jest to jeden z najważniejszych dokumentów dla miasta na przestrzeni wielu lat.

Na stronie BIP Krakowa (Biuletyn Informacji Publicznej) każdy zainteresowany może sprawdzić projekt, z uwzględnieniem własnej najbliższej okolicy. W studium mamy podział na 63 jednostki – należy wybrać właściwą by sprawdzić plany dla swojej okolicy. Projekt odszukamy w dziale rozwój miasta > planowanie przestrzenne i studium.

Miasto rozpatrzy zgłoszone uwagi, i po naniesieniu zmian – projekt ponownie zostanie przedstawiony do konsultacji. Studium prawdopodobnie zostanie przyjęte w grudniu/styczniu.