Pałacyk Jutkiewicza

Pałacyk Juliusza Jutkiewicza jest zabytkowym budynkiem, który znajduje się w Dzielnicy I (na rogu ul. Westerplatte 9 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1) w Krakowie.

Pałacyk został zbudowany w latach 1890-1892, pierwotnie był jednopiętrowy, mieścił się na jednej z parcel, na które został podzielony ogród Krzyżanowskich. Projekt pałacyku stworzył architekt Wandalin Beringer. Właścicielem był Juliusz Juda-Jutkiewicz.

Jan Zawiejski w połowie roku 1890 wykonał plany domu mieszkalnego Juliuszowi Judkiewiczowi. Plany te zatwierdzono reskryptem z dnia 9 sierpnia 1890 roku. Według projektu miał powstać jednopiętrowy, narożny budynek. Budynek ten miał być w formie willi podmiejskiej, która będzie cofnięta nieznacznie od linii ulicy. Belwederek zwieńczony kopułką wznoszący się nad ściętym narożnikiem, który miał być zaakcentowany wykuszem pierwszego piętra stanowiłby dominujący element pałacyku. Wykusz zaś flankowały jednoosiowe ryzality, które były zakończone szczytami. Według planów Zawiejskiego fasada w partii pierwszego piętra miała być zostawiona w surowej cegle, zaś w belwederku oraz szczytach miały dominować formy manierystyczno-regencyjne. Plany te jednak nie zostały zrealizowane, ponieważ reskryptem z dnia 30 października 1890 roku zezwolono na zabudowę parceli według planów Beringera.

Beringer częściowo uwzględnił projekt poprzednika, zachował układ budowli, ale zmienił wystrój fasady. Fasada otrzymała późnobarokową ornamentację. Rozwiązanie wykusza oraz belwederku zostały zmienione. Zrezygnowano ze szczytów nad ryzalitami, które zostały zastąpione kamiennymi puttami, które miały podtrzymywać kartusze herbowe.

Budowę pałacyku ukończono w 1892 roku. W 1895 roku, na polecenie nowych właścicieli wykonano pokoje podstrychowe. Eliptyczne otwory okienne pokoi podstrychowych widoczne są w fasadzie frontowej.

W 1928 roku dobudowano drugie piętro.

Od 1954 roku w pałacyku mieści się Instytut Ekspertyz Sądowych. W latach 1994-1995 budynek został wyremontowany.