Kraków podejmuje starania o pieniądze na walkę ze smogiem

 

Kraków zamierza pozyskać ponad 130 mln zł ze źródeł zewnętrznych na program walki ze smogiem w najbliższych 5 latach. Także z budżetu miasta planuje się zwiększyć wydatki na ten cel.

Kraków ma wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 70 mln zł. Suma ta miałaby pochodzić z programu priorytetowego dotyczącego likwidacji niskiej emisji. W tym roku wykorzystane ma być z tej kwoty 10 mln zł. Reszta będzie wydawana do 2018 roku.

Kraków także zwróci się z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 50 mln zł, do 2018 roku. 10 mln zł ma zostać przeznaczone na działania, które będą zmierzać do likwidacji niskiej emisji jeszcze w roku 2013.

Razem z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kraków ma zamiar współpracować w zakresie działam termomodernizacyjnych w mieście. Ponadto mają zająć się wymianą taboru komunikacyjnego na bardziej ekonomiczny. W Krakowie planuje się również montaż dwóch dodatkowych stacji, które będą monitorować stan powietrza. Wszystkie te posunięcia w ciągu najbliższych 5 lat mają doprowadzić do przyspieszenia działań antysmogowych oraz obniżenia zanieczyszczenia w mieście do dopuszczalnych norm.