Budżet Krakowa na 2013 rok

 

W środę, 5 grudnia podczas sesji Rady Miasta Krakowa rozpoczęła się debata nad budżetem miasta na 2013 rok. Skarbnik Miasta Krakowa – Lesław Fijał – zaprezentował plan finansów Krakowa na przyszły rok.

Według projektu budżetu wydatki Krakowa na 2013 rok mają wynosić nieco ponad 3,5 mld zł, co stanowi 99,8% planu wydatków ogółem na dzień 1 stycznia 2012 roku. Z kolei plan wydatków bieżących wynosi nieco ponad 3 mld zł i stanowi on 101,4% planu wydatków bieżących na 2012 rok. Kwota wydatków majątkowych na 2013 rok wyniesie 489,4 mln zł, a więc ukształtują się one na poziomie 91% planu wydatków majątkowych na dzień 1 stycznia 2012.

Kwota dochodów miasta zaplanowanych na 2013 rok w budżecie Krakowa wynosi 3,56 mld zł, czyli 2,1% więcej niż w planie budżetu uchwalonym na rok 2012.

Najwięcej dochodów budżet odnotuje dzięki podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT). Udział gmin w PIT w 2013 r. ma wynieść 37,42% (wzrost z 37,26 % w ciągu 2012 roku). Z kolei udział powiatów pozostał na niezmienionym poziomie i nadal wynosi 10,25%. Minister finansów poinformował, że plan dochodów z tego tytułu odpowiada wielkościom przyjętym w projekcie ustawy budżetowej. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) jego udział wynosi zaledwie 6,71% dla gminy i 1,4% dla powiatu.

Sporą część wszystkich dochodów budżetu (około 30%) stanowią subwencje i dotacje. Obecne wielkości są zaplanowane na podstawie projektu ustawy budżetowej. Stąd też mogą się one jeszcze zmienić e w toku dalszych prac nad budżetem państwa. Największym transferem jest część oświatowa subwencji ogólnej: ponad ponad 723 mln zł. Kwota ta jest wyższa od planu na 2012 rok o 1%.